Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2015.

O tes claro?


195 ocupacións para elexir a túa profesión

Titoría 4º ESO

Publicado: 09/02/2015 09:26 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 4º ESO

Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 10. Paso 5 "en que estudos vou mellor "

Páx.: (45-50)Titoría 3º ESO

Publicado: 09/02/2015 09:28 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 3º ESO

Programa Orient. Profesional. "Como elexir a miña profesión"

Sesión 10. Aptitudes 1 e 2

Páx.: 14-19

 

Titoría 2º ESO

Publicado: 09/02/2015 09:30 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 2º ESO

Progr. Resolución de Conflictos de Convivencia

SESIÓN 10. "As bromas pesadas 1"

Páx.: (32-37)


Titoría 1º ESO

Publicado: 09/02/2015 09:32 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 1º ESO

PROGRAMA RISCOS DA REDE

Sesión 10. Usar internet sen riscos. Páx.: (5-8) 

ENTROIDO

Publicado: 13/02/2015 12:00 por iessalvaterraorientacion en sin tema

FELIZ

ENTROIDO!!

ORDE do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015.

 

Requisitos das persoas participantes (ciclos grao medio)

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de realización da proba.

Requisitos das persoas participantes (ciclos grao superior)

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e se atopen nalgunha das seguintes situacións:

a) Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.

b) Facer ou ter feitos os dezaoito anos no ano natural de realización da proba, e dispor dun título de técnico que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción á que se opta, consonte o que se establece no anexo VII da orde

Listado de recursos:

 1. Introducción (Descarga también desde AQUÍ)
 2. Inteligencia Corporal (Descarga también desde AQUÍ)
 3. Inteligencia Emocional (Descarga también desde AQUÍ)
 4. Inteligencia Espacial (Descarga también desde AQUÍ)
 5. Inteligencia Linguística (Descarga también desde AQUÍ)
 6. Inteligencia Matemática (Descarga también desde AQUÍ)
 7. Inteligencia Musical (Descarga también desde AQUÍ)
 8. Inteligencia Naturalista (Descarga también desde AQUÍ)
 9. Inteligencias Múltiples y la Escuela Inclusiva
 10. Inteligencias Mútiples y Aprendizaje Cooperativo.
 11. Inteligencias Múltiples y Pensamiento Estratégico.
 12. Inteligencias Múltiples y Neurodidáctica.
 13. Inteligencias Múltiples y Creatividad.
 14. Inteligencias Múltiples y Competencias.
 15. Inteligencias Múltiples y TIC.

 

 

Enlaces relacionados:

 1. 20 Contenidos para Iniciarse en Inteligencia Emocional para el Aula
 2. 15 Recursos sobre Educación y Tecnología
 3. 3 Estupendos Informes sobre Tecnología Educativa en Español
 4. 2 Sensacionales infografías para abordar la Taxonomía de Bloom en el aula
 5. Generación Z: ¿Conocerlos mejor puede ayudar a planificar acciones educativas más eficaces?
 6. Los 10 Pilares clave del Sistema Educativo en Finlandia
 7. 8 Conceptos y 29 Recursos para explorar el Futuro del Aprendizaje
 8. Una visión del Pasado, Presente y Futuro de la Tecnología en la Educación
 9. Las 8 Competencias del Estudiante del Futuro
 10. ¿Por qué los alumnos se aburren en clase?
 11. Profesores – Esto es lo que Necesitamos de Ustedes
 12. Imperdible: “Tecnología y Pedagogía en las Aulas”

 

 

Vía Blog de Gesvin

Titoría 1º ESO

Publicado: 25/02/2015 08:28 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 1º ESO

PROGRAMA RISCOS DA REDE

Sesión 11. Usar internet sen riscos. Páx.: (9-10) 

 

Titoría 2º ESO

Publicado: 25/02/2015 08:31 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 2º ESO

Progr. Resolución de Conflictos de Convivencia

SESIÓN 11. "As bromas pesadas 2"

Páx.: (38-44)

 

Titoría 3º ESO

Publicado: 25/02/2015 08:33 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 3º ESO

Programa Orient. Profesional. "Como elexir a miña profesión"

Sesión 11. Aptitudes, intereses e profesións.

Páx.: 20-23

 

Guías para a busca de emprego

Profesións máis demandadas tendo en conta a crise.

Titoría 4º ESO

Publicado: 25/02/2015 08:36 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 4º ESO
Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 11. Paso 6 (1) "Que sé del Bachillerato 1 "

Páx.: (51-59)

 

 

 


GUÍAS PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO

 

 

Profesións máis demandadas tendo en conta a crise.

FP Básica

Publicado: 25/02/2015 09:06 por iessalvaterraorientacion en FORMACIÓN PROFESIONAL

Oferta de FP básica por provincia e concello