Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2014.

O alumnado de 4º ESO (PDC) coñecen e traballan con ferramentas de Realidade Aumentada. Que é? O futuro do ensino xunto coas tabletas Todo bien

Datos persoais e PrivacidadeIdentidade Dixital e Reputación Online

Suplantación de identidade. Ciberbullying, Grooming, Sexting.

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Xúntase a Resolución do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

MÁIS INFORMACIÓN:

 • REQUISITOS PARA PRESENTARSE Á PROBA:
  Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos: 

  1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba. 

  2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria ou de calquera outro declarado equivalente para efectos académicos. 

  3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, punto 5º da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 

  4. Non estaren matriculadas de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria, na educación secundaria para persoas adultas ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.

  5. O alumnado matriculado durante o curso 2013/14 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
  5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
  5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
  O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.
  Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 24 de marzo ao 4 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2014, ambos os dous incluídos.


Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización
Lun, 10/02/2014 - 08:51

Xúntase a Resolución do 24 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 • O prazo de presentación das solicitudes será entre o 17 e o 28 de febreiro de 2014.
 • As probas terán lugar o día 25 de abril de 2014, en sesións de mañá e tarde, no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

MÁIS INFORMACIÓN:

REQUISITOS DOS ASPIRANTES:
a) Ser maior de 20 anos ou facer esa idade no ano 2014.
 
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes (presencial, semipresencial ou telemática) nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2013/14.
 

PRAZO E LUGAR DE INSCRICIÓN: 

O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 17 e o 28 de febreiro de 2014, nos centros que a continuación se detallan.

DATA DAS PROBAS: 
 As probas terán lugar o día 25 de abril de 2014 nos seguintes centros:
 
a) Centro EPA Eduardo Pondal, A Coruña.
b) IES San Clemente, Santiago de Compostela.
c) Centro EPA Albeiros, Lugo.
d) Centro EPA de Ourense, Ourense.
e) Centro EPA Río Lérez, Pontevedra.

Poesía es ti

Publicado: 10/02/2014 10:21 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

Buscador de poemas 

 

Titoría 3º ESO

Publicado: 11/02/2014 09:34 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 3º ESO

Programa Orient. Profesional. "Como elexir a miña profesión"

Sesión 10. Aptitudes 1 e 2

Páx.: 14-19

 

Titoría 1º ESO

Publicado: 11/02/2014 09:37 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 1º ESO

PROGRAMA RISCOS DA REDE

Sesión 10. Usar internet sen riscos. Páx.: (5-8) 

Titoría 2º ESO

Publicado: 11/02/2014 09:43 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 2º ESO

Progr. Resolución de Conflictos de Convivencia

SESIÓN 10. "As bromas pesadas 1"

Páx.: (32-37)

 

Titoría 4º ESO

Publicado: 11/02/2014 09:46 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 4º ESO

Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 9. Paso 6 (1) "Que sé del Bachillerato 1 "

Páx.: (51-59)

Universidade

Publicado: 17/02/2014 10:02 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

Consello de Ministros do 14 feb. aprobou un novo Real Decreto

Mediciña, veterinaria, odontoloxía e farmacia, recoñecidas como estudos equiparables ao grao 3 (máster)

PAU 2014

Publicado: 17/02/2014 12:18 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

IGUALDADE

Publicado: 20/02/2014 10:53 por iessalvaterraorientacion en COEDUCACIÓN

Recursos para educar na igualdade

 

Vía "Entre pasillos y aulas"

Vía orientaguia

Vía orientafer.blogspot.com.es 

Groliños

Publicado: 21/02/2014 11:57 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

Vía @tmscounselor

Titoría 1º ESO

Publicado: 24/02/2014 11:48 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 1º ESO

PROGRAMA RISCOS DA REDE

Sesión 11. Usar internet sen riscos. Páx.: (9-10) 

Titoría 2º ESO

Publicado: 24/02/2014 11:49 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 2º ESO

Progr. Resolución de Conflictos de Convivencia

SESIÓN 11. "As bromas pesadas 2"

Páx.: (38-44)

Titoría 3º ESO

Publicado: 24/02/2014 11:53 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 3º ESO

Programa Orient. Profesional. "Como elexir a miña profesión"

Sesión 11. Aptitudes, intereses e profesións.

Páx.: 20-23


Titoría 4º ESO

Publicado: 24/02/2014 11:55 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA 4º ESO

Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 11. Paso 6 (2) "Que sé del Bachillerato 2 "

Páx.: (60-70)

Infografía

Publicado: 24/02/2014 12:03 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

A perda dun ser querido

Publicado: 25/02/2014 09:42 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Guía para axudar aos adultos a falar da morte cos nenos

 

Familias (@vcuevas)

Publicado: 26/02/2014 11:02 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Múltiples Guías para Familias