Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2013.GRATUIDADE SOLIDARIA

Publicado: 03/06/2013 14:06 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

Gratuidade solidaria: Curso 2013/2014

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2013/14.

INFOGRAFÍAS

Publicado: 07/06/2013 12:44 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

TIC

Publicado: 07/06/2013 12:52 por iessalvaterraorientacion en TIC

Vía cuantarazon.com

CREATIVIDADE

Publicado: 08/06/2013 08:18 por iessalvaterraorientacion en INTELIXENCIA

CONVIVENCIA

Publicado: 09/06/2013 09:17 por iessalvaterraorientacion en CONVIVENCIA

REVISTA CONVIVES (EXTRA DE MAIO)

"LO TUYO ES PURA LEYENDA"

HUMOR ?

Publicado: 12/06/2013 21:15 por iessalvaterraorientacion en HUMOR

HUMOR ?

Publicado: 12/06/2013 21:21 por iessalvaterraorientacion en HUMOR

CREATIVIDADE

Publicado: 12/06/2013 21:25 por iessalvaterraorientacion en INTELIXENCIA


OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN GALICIA 2013/2014

RÉXIME ORDINARIO NA MODALIDADE PRESENCIALPOR FAMILIA PROFESIONAL E CICLOPOR PROVINCIA E CONCELLO
   
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE PRESENCIALPOR FAMILIA PROFESIONAL E CICLOPOR PROVINCIA E CONCELLO
   
RÉXIME DAS PERSOAS ADULTAS NA MODALIDADE A DISTANCIAPOR FAMILIA PROFESIONAL E CICLOPOR PROVINCIA E CONCELLO
MÁIS INFORMACIÓNOFERTA 2013/2014 

ADMISIÓN CICLOS

 

Prazos de presentación de solicitudes

Período ordinario: do 17 de xuño ao 2 de xullo ata as 13:00 horas.

 Período extraordinario: do 2 ao 12 de setembro ata as 13:00 horas.

Nota: lémbrase que as solicitudes presentadas no período ordinario terán prioridade sobre as presentadas no período extraordinario

ACOSO ESCOLAR

Publicado: 18/06/2013 08:34 por iessalvaterraorientacion en CONVIVENCIA

PROTOCOLO XERALDE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO

 

Instrucións do 17 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa


Admisión a ciclos formativos de grao medio

CREATIVIDADE

Publicado: 18/06/2013 08:49 por iessalvaterraorientacion en INTELIXENCIA

CIBERACOSO

Publicado: 18/06/2013 08:50 por iessalvaterraorientacion en CONVIVENCIA

GUÍA DE RECURSOS PARA CENTROS EDUCATIVOS 

INTRODUCCIÓN

INTELIXENCIA ESPACIAL

INTELIXENCIA LINGÜÍSTICA

INTELIXENCIA MATEMÁTICA

INTELIXENCIA MUSICAL

INTELIXENCIA NATURALISTA

INTELIXENCIA CORPORAL

INTELIXENCIA EMOCIONAL

RECURSOS EDUCATIVOS PARA TRABALLAR A INTERCULTURALIDADE

MATERIALES PARA TRABALLAR A INTERCULTURALIDADE

RECURSOS EDUCATIVOS PARA TRABALLAR A TOLERANCIA

WEB IDENTIDADE DIXITAL E REDES SOCIAIS CON MENORES