Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2013.

HABILIDADES TIC NO ENSINO

Publicado: 08/07/2013 09:44 por iessalvaterraorientacion en TIC

MOBILE LEARNING NAS CLASES

Publicado: 11/07/2013 08:19 por iessalvaterraorientacion en TIC


EMOCIÓNS

Publicado: 11/07/2013 08:31 por iessalvaterraorientacion en INTELIXENCIA

GUÍA PRÁCTICA DAS EMOCIÓNS

GROLIÑOS

Publicado: 11/07/2013 10:05 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

Publicouse no DOG do 4 de xullo a convocatoria das probas de acceso a ensinanzas deportivas para o curso 2013-2014.
  • Prazo de inscrición nas probas: Do 5 ao 17 de xullo de 2013. Aquelas persoas que teñan pendente algunha materia de bacharelato ou ESO poderán presentarse á proba de acceso, sempre e cando acrediten no prazo de matrícula, no mes de setembro, a superación da materia ou materias pendentes. En calquera caso poderán presentarse á proba de madureza, que se celebrará o 4 de setembro. 
  •   
  • Celebración das probas: Setembro do 2013. Para ver as datas concretas de cada especialidade e centro consultar o enlace coa convocatoria. 
  • A inscrición para realizar as probas farase na secretaría dos centros públicos onde se impartan ensinanzas deportivas, coa excepción da especialidade hípica, que se fará nos centros autorizados que a impartan.
  • Prazo de matrícula nas ensinanzas: Ata o 17 de setembro de 2013. 

ENLACE CO TEXTO DA CONVOCATORIA: onde se publican as datas e horarios das probas, formularios de inscrición e matrícula, requisitos de acceso, contidos das probas,... .
Vía Mónica Diz Orienta

GROLIÑOS

Publicado: 13/07/2013 10:08 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

GROLIÑOS

Publicado: 13/07/2013 10:18 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

DEBUXANDO EN 3D

Publicado: 14/07/2013 20:23 por iessalvaterraorientacion en TIC

A LOMCE E AS REVÁLIDAS

Publicado: 14/07/2013 20:37 por iessalvaterraorientacion en CALIDADE

GROLIÑOS

Publicado: 16/07/2013 09:40 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

GROLIÑOS

Publicado: 16/07/2013 09:42 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

TEA (Autismo)

Publicado: 17/07/2013 17:53 por iessalvaterraorientacion en AUTISMO (TEA)

MATERIAIS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

PAU SETEMBRO

Publicado: 31/07/2013 09:17 por iessalvaterraorientacion en

CONVOCATORIA DE SETEMBRO DE 2013

Matrícula anticipada on-line
2-12 de setembro
Prematrícula [nos centros]
9-10 de setembro
Matrícula nos LERD [polos centros]
12 de setembro
Realización da PAU
18, 19 e 20 setembro