Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2013.

PAU

Publicado: 09/01/2013 09:00 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

PARÁMENTROS DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA PAU 2012-13PAU 2012-13

Publicado: 09/01/2013 09:01 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

NOTAS DE CORTE 2012-13

EDUCAR A TOLERANCIA

RESPECTO AOS DEMAIS

VIOLENCIA ESCOLAR

GLOBALIZACIÓN

VIOLENCIA, CONFLICTOS, GUERRA

OS VALORES

EDUCAR A TOLERANCIA

RESPECTO AOS DEMAIS

VIOLENCIA ESCOLAR

GLOBALIZACIÓN

VIOLENCIA, CONFLICTOS, GUERRA

OS VALORES

 

EDUCAR A TOLERANCIA

RESPECTO AOS DEMAIS

VIOLENCIA ESCOLAR

GLOBALIZACIÓN

VIOLENCIA, CONFLICTOS, GUERRA

OS VALORES

 

EDUCAR A TOLERANCIA

RESPECTO AOS DEMAIS

VIOLENCIA ESCOLAR

GLOBALIZACIÓN

VIOLENCIA, CONFLICTOS, GUERRA

OS VALORES

CONVIVENCIA

Publicado: 11/01/2013 10:02 por iessalvaterraorientacion en CONVIVENCIA

MANUAL DE AUTOCONTROL PARA ADOLESCENTES

FP

Publicado: 16/01/2013 09:35 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

ARTIGOS

Publicado: 18/01/2013 09:08 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

"Ayudarle a hacer los deberes no es ayudarle"

Convocatoria ordinaria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013

CONVIVENCIA

Publicado: 21/01/2013 11:28 por iessalvaterraorientacion en CONVIVENCIA

 PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO MEDIO

 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO 25 DE FEBREIRO AO 8 DE MARZO DE 2013

 DATA DA PROBA: 23 DE MAIO DE 2013

9.00 HORAS: PRESENTACIÓN

DE 10.00 ÁS 13.00 HORAS: PARTE MATEMÁTICA E PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

DE 16.00 ÁS 18.00 HORAS: PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA

 


PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS DE GRAO SUPERIOR

 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO 28 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO DE 2013

 DATA DA PROBA: 25 DE ABRIL DE 2013

9.00 HORAS: PRESENTACIÓN

DAS 10.15 ÁS 13.30  HORAS: MATEMÁTICAS, LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ

DAS 16.00 ÁS 18.30 HORAS: MATERIAS ESPECÍFICAS

TRABALLANDO POR PROXECTOS

Publicado: 27/01/2013 19:03 por iessalvaterraorientacion en CALIDADE

UNIVERSIDADE

Publicado: 29/01/2013 09:02 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

BUSCADOR DE CARREIRAS UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDADE

Publicado: 29/01/2013 09:04 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

OFERTA DE TODAS AS TITULACIÓNS DO ESTADO

UNIVERSIDADE

Publicado: 29/01/2013 09:06 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

REXISTRO ESTATAL DE UNIVERSIDADES, CENTROS E TÍTULOS.

GROLIÑOS

Publicado: 29/01/2013 09:18 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

BUSCA DE EMPPREGO

Publicado: 30/01/2013 08:43 por iessalvaterraorientacion en EMPREGO

CANLES PARA BUSCAR EMPREGO

http://www.empleo-jovenes.com/rss-empleo.php

http://www.trabajos.com/rss/

https://puntodeencuentro.sepe.es/estaticoPunto/Redirect.do?page=canalesRss

http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo

http://www.infoempleo.com/trabajo/

http://buscartrabajo.monster.es/explorar/?sf=17

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Empleo%20Publico/Paginas/default.aspx

http://www.opcionempleo.com/ofertas-empleo-galicia-34848.html

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido

http://www.empleogalicia.com/

http://empleopublicoengalicia.blogspot.com.es/

http://www.estoyparado.com/mejores-webs-de-empleo

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.