Se muestran los artículos pertenecientes a Mayo de 2012.

+ RECORTES NO ENSINO

Publicado: 01/05/2012 11:20 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

O pasado sábado 21 de abril, o BOE publicaba o Real Decreto-Lei 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo: unha cicloxénese explosiva sobre os servizos públicos educativos...O 1 de Maio  é o Día Internacional dos/as Traballadores/as. É a festa do movemento obreiro mundial.

PAU 2012

Publicado: 02/05/2012 09:45 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

Parámetros de ponderación (0,2 ou 0,1) das materias da fase específica da PAU-2012 para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia no curso 2012-2013. 

 

Como calculamos a nosa nota de admisión?

 

Consellos básicos para as PAU.

20.000 PROFESORES MENOS

Publicado: 02/05/2012 12:59 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

Wert calcula reducir la plantilla en al menos 20.000 maestros y profesores...

TITORÍA

Publicado: 03/05/2012 16:42 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA (todos os grupos)

Selección de materiais de orientación para traballar nas titorías.

FAMILIAS

Publicado: 03/05/2012 16:45 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Depresión en nenos/as e adolescentes. Guía para Familias e profesorado.

FAMILIAS

Publicado: 03/05/2012 16:47 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Os trastornos de ansiedade en nenos/as. Guía para Familias.

FÍSICA

Publicado: 05/05/2012 18:00 por iessalvaterraorientacion en CIENCIAS/MATEMÁTICAS

Hoxe (sábado de recortes) comparto con vós este espectacular Blog experimentosdefisica con experimentos de física para facer co alumnado ou tamén na casa:)

ARTIGO

Publicado: 05/05/2012 19:42 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

As/Os dires dos IES alertan da perda de calidade polos recortes no ensino.

Quero compartir con vós este interesante artigo científico publicado en lanacion.com.

QUE É TWITTER?

Publicado: 07/05/2012 09:42 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

ARTIGO

Publicado: 07/05/2012 09:48 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

2000 familias en España educan aos/ás fillos/as na casa, non van á escola.

TIC

Publicado: 14/05/2012 09:59 por iessalvaterraorientacion en TIC

150 ferramentas gratuitas para crear materiais educativos coas TIC.

Enlaces á orde e a circular que as regula.

Convócanse prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos de ensinanzas postobrigatorias non universitarias no curso académico 2012/2013

Publicación dos lugares e sedes de realización das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio.

EXAMES acceso a grao medio de cursos pasados.


AS PROBAS SERÁN O 25 MAIO NO PEDRA DA AUGA (PONTEAREAS)

Listaxes definitivas das cualificacións obtidas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2012/2013.

DESEÑO

Publicado: 15/05/2012 10:07 por iessalvaterraorientacion en FORMACIÓN PROFESIONAL

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2012/2013.

AXUDAS FCT

Publicado: 16/05/2012 10:02 por iessalvaterraorientacion en FORMACIÓN PROFESIONAL

Convócanse axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

ARTIGO

Publicado: 16/05/2012 20:34 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

"Sin sanidad. Sin Educación. Sin vergüenza".

TITULACIÓNS DO SUG

Publicado: 17/05/2012 09:08 por iessalvaterraorientacion en UNIVERSIDADE

 T i t u l a c i ó n s  c o n  l í m i t e  d e  p r a z a s  d o  S i s t e m a

 U n i v e r s i t a r i o  d e  G a l i c i a  p a r a  o  c u r s o  

2 0 1 2 / 2 0 1 3.

POESÍA...ES TI

Publicado: 18/05/2012 17:28 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

...Polas palabras somos outra cousa,
e non primaz materia dunha besta,
só desbravada en nós polas palabras.
Son palabras as ondas do gran río
da fala, que morre un pouco e nace
do mencer ao luar de cada día...

 As palabras

 

 Valentín Paz-Andrade

TI ES DOS MEUS

Publicado: 18/05/2012 19:13 por iessalvaterraorientacion en GALEGO

POESÍA...ES TI

Publicado: 18/05/2012 19:55 por iessalvaterraorientacion en POESÍA

RÚSTICAS NAIS

... A mesma mao pra o sacho e para a teta,

na Virxen e no trasno a mesma fé,

un agarimo ao neno,

outo agarimo

a benquerida sombra que deixara

no leito de follatos

o home que foi voso aquela noite.

E se sinto unha espranza,

ou na destiñación do noso pobo

ou na perpetuación do noso ser,

arquiveiras da esencia de unha raza!

non é senón aquela

que aínda podemos pór agora e sempre

na virtude baril do voso leite.

 

Sementeira do vento

Valentín Paz-Andrade
En gallego hasta en la muerte.

AFRICA

Publicado: 19/05/2012 20:35 por iessalvaterraorientacion en FOTOS

                  

ARTIGO "FAI TEU O GALEGO"

Publicado: 20/05/2012 09:40 por iessalvaterraorientacion en GALEGO

Artigo gañador do VIII Premio a artigos xornalísticos normalizadores Concello de Carballo 2012.

A FP de grao superior será de pago en Cataluña.

 

Recorte sobre recorte en educación

 

IDIOMAS (INGLÉS)

Publicado: 21/05/2012 10:02 por iessalvaterraorientacion en IDIOMAS

Interesante BLOG dunha profe con experiencia para aprender inglés.

TITORÍA

Publicado: 22/05/2012 09:32 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA (todos os grupos)

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

GRAZAS PROFE !!

Publicado: 22/05/2012 19:45 por iessalvaterraorientacion en VIDEOS

Orde pola que se convocan prazas de residencia para cursasr estudos no curso 2012-13.

PRAZO ATA 11 DE XUÑO

TITORÍA

Publicado: 23/05/2012 13:24 por iessalvaterraorientacion en TITORÍA (todos os grupos)

Guía sobre ACOSO ESCOLAR.

GROLIÑOS

Publicado: 23/05/2012 13:26 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

" O mundo non está ameazado por malas persoas, senón por aqueles que permiten a maldade ".

Albert Einstein

ARTIGO

Publicado: 27/05/2012 20:24 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

Wert, o peor valorado do goberno. Penso que con un 3 de nota non merece bolsa de axuda ao estudo.

ARTIGO

Publicado: 27/05/2012 09:04 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

"El catecismo de Wert"

VIDEO: "MAREA VERDE"

Publicado: 27/05/2012 09:08 por iessalvaterraorientacion en VIDEOS

ARTIGO

Publicado: 27/05/2012 17:56 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

Las reformas ‘neocon’ de Wert:

‘educación de desastre’

 

ARTIGO

Publicado: 27/05/2012 18:03 por iessalvaterraorientacion en ARTIGOS

“Más pupitres en las aulas no caben”

TOMAS ALGO PARA SER FELIZ ?

Publicado: 27/05/2012 18:40 por iessalvaterraorientacion en FOTOS

GALEGO

Publicado: 27/05/2012 18:48 por iessalvaterraorientacion en GALEGO