Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2011.

BECAS MEC

Profesións máis demandadas tendo en conta a crise.

Nave-GA en galego con Firefox, Explorer e Chrome.

Ver a convocatoria no BOE.

Convocatoria, documentos chave e guía do/a candidato/a.

Guía do sistema universitario de Galiza.

As mates poden ser, son, moi interesantes.

Orde do 13 do xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia

Determinación dos prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2011/2012

O alumnado de programas de cualificación profesional inicial poderá acceder de forma directa a ciclos de FP de grao medio

Novas tecnoloxías para ensinar o profesorado e APRENDER O ALUMNADO.