Se muestran los artículos pertenecientes a Mayo de 2011.

GROLIÑOS

Publicado: 02/05/2011 09:40 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

"O valor dunha escola non o da a súa capacidade de ensinar, senón a de transmitir o disfrute de aprender".

Mihály Csíkszentmihályi

GROLIÑOS

Publicado: 02/05/2011 09:54 por iessalvaterraorientacion en GROLIÑOS

"Se non sabes explicar algo de xeito sinxelo, é que non o entendes de todo".

Albert EinsteinESCOLA DE NAIS E PAIS

Publicado: 02/05/2011 12:51 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Por si a comunidade educativa (sobre todo as familias e ANPA) do IES Salvaterra necesita información sobre ESCOLAS DE NAIS E PAIS.

1. RESPONDER DOS PROPIOS ACTOS

2. EXPRESAR AFECTO E RECOÑECEMENTO AOS OUTROS

3. REPERCUSIÓNS SOCIAIS

4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

5. O PROCESO DA MEDIACIÓN

IGUALDADE DE XÉNERO

Publicado: 03/05/2011 12:05 por iessalvaterraorientacion en COEDUCACIÓN

1. O TRABALLO

2. O REPARTO DO TRABALLO

3. O TRABALLO DOMÉSTICO

4. MULLERES NOS DISTINTOS ÁMBITOS

1. HHSS ALTERNATIVAS ÁS AGRESIÓNS

2. INTENCIONALIDADE DO OUTRO

3. SABER DECIR COMO ME SINTO

4. ACEPTAR AS OPINIÓNS DOS OUTROS

5. COMO TE SINTES DIANTE DAS ACTUACIÓN DOS DEMAIS?

6. AXUDA ANTE SITUACIÓNS LÍMITE

7. SITUACIÓN DE ESTRÉS E RELAXACIÓN

8. COMO UTILIZAR A RESPIRACIÓN

Distintos cuestionarios en formato enquisa das diferentes familias profesionais para que valoredes aquelas profesións que van máis coas vosas características persoais (coa excepción da familia marítimo-pesqueira).

actagr.jpg (3284 bytes)Actividades agrariasactfisdep.jpg (3397 bytes)Actividades físicas e deportivas
actmarpes.jpg (3639 bytes)Actividades marítimo-pesqueirasadm.jpg (3407 bytes)Administración
artgra.jpg (2440 bytes)Artes gráficascommar.jpg (2909 bytes)Comercio e márketing
comimason.jpg (3429 bytes)Comunicación, imaxe e sonediobrciv.jpg (3468 bytes)Edificación e obra civil
eleele.jpg (2682 bytes)Electricidade e electrónicafabmec.jpg (2839 bytes)Fabricación mecánica
hostur.jpg (3434 bytes)Hostalaría e turismoimaper.jpg (3007 bytes)Imaxe persoal
indali.jpg (3319 bytes)Industrias alimentariasInformática
Madeira e mobleMantemento de vehículos autopropulsados
manserpro.jpg (2606 bytes)Mantemento e servizos á produciónquimic.jpg (3061 bytes)Química
sanid.jpg (3075 bytes)Sanidadesersoccom.jpg (3328 bytes)Servizos socioculturais á comunidade
texconfpie.jpg (2724 bytes)Téxtil, confección e peltexconfpie.jpg (2724 bytes)Vidro e cerámica

Neste PORTAL tedes cantidade de material nos diferentes idiomas (eu vos seleccionei o Galego)

Moi boa FERRAMENTA do CNICE.

Guía básica de comunicación para o ensino en 10 idiomas.

Guía de boas prácticas nas escolas.

O español coma segunda lingua.

Completísimo portal cunha chea de materiais con bastante calidade.

CONTIDOS DIXITAIS

Publicado: 07/05/2011 19:24 por iessalvaterraorientacion en TIC

Completo portal de Extremadura con moitos materiais dixitais.

Outro modelo de PAT interactivo para 3º e 4º de ESO.

Resultados da enquisa feita no centro.

NAVEGAR CON RUMBO NAIS E PAIS

GUÍA PARA FAMILIAS

CUESTIONARIO (70 ITEMS)

ANIMACIÓN 1

ANIMACIÓN 2

27 LECCIÓN DE TTI

MÉTODOS E TÉCNICAS DIVERSAS

EN SETE PASOS

PIDEN A PROFES E FAMILIAS QUE ESTEAN MOI ALERTA CO CIBERBULLING

"TÚ SÍ QUE VALES"

"SER MUJER"

No DOG do 12 de maio convócanse prazas de residencia. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partires da data de publicación da convocatoria (ata 12 de xuño).

No DOG do 11 de maio convócanse as probas para a obtención do título de Graduado/a en Educación Secundaria Obrigatoria para MAYORES de 18 anos nas convocatorias de xuño e setembro. 

Prazos de matrícula

Proba de xuño: 16 ao 27 de maio, ambos os dous incluídos

Proba de setembro: 1 e 2 de setembro, , ambos os dous incluídos

 

Datas das probas

14 de xuño


9 de setembro

CLIMOGRAMA EN OPEN OFFICE

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2010/2011

Convocatoria de bolsas de residencia para o curso 2011-12

 

Información de contacto

Vicerreitoría de Extensión Cultural e Estudantes
Edificio Miralles, campus As Lagoas, Marcosende, s/n. 36310 Vigo
Tfno.: 986 813 603 - 986 813 817 - 986 813 626
Enderezo electrónico: xnvicext@uvigo.es

ORDE QUE REGULA OS PREMIOS

 

20 PREMIOS DE 1000 EUROS

ATA O 25 DE XUÑO

NOTA MEDIA IGUAL OU SUPERIOR A 8.75

REALIZACIÓN DUNHA PROBA DE DÚAS PARTES

FÍSICA

Publicado: 22/05/2011 08:55 por iessalvaterraorientacion en CIENCIAS/MATEMÁTICAS

A última clase do profesor de Física máis divertido do mundo