A finais de novembro de 2015 foi publicada esta disposición transitoria, co texto que tedes nest a entrada, no RD que regula as probas de avaliación final de 6º de primaria. 

20160211102041-fp-ba-sica.png

 

Vía Monica Diz orienta

20160211100943-fea8cc57c1d668c55bd3c36d306b1e11.png

Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016

 

Calendario 

Información probas de acceso a grao medio

Información probas de acceso grao superior


As persoas que teñan o título de Técnico de Formación Profesional ou BUP poden acceder aos Ciclos Formativos de Grao Superior sin facer a proba de acceso.

20160211094519-informacio-n-xeral-das-probas-de-acceso-a-grao-superior-xunta-de-galicia.png

271 Videos para que decidas o teu futuro

Click na imaxe

20160201105049-ingenieri-a-te-cnica-agri-cola.-ocupaciones.-sae.-youtube.png

Diccionario de profesións

Vía Educaweb

 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2016.

b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.

c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2015/16.

 

 

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/16 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2015/16 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

A morte dun familiar

Publicado: 25/01/2016 12:02 por iessalvaterraorientacion en FAMILIAS

Click na imaxe!!

20160126092006-a-morte-dun-ser-querido.png

5 comidas ao día!!

Publicado: 21/01/2016 11:59 por iessalvaterraorientacion en INFOGRAFÍAS

Click!! Progr. Orient. Profesional

SESIÓN 8. Paso 2 "¿Tengo claro lo que me gusta?"

 Autocoñecemento

Páx.: (17-25)

Click!! Programa Intelix. Emocional para a convivencia escolar

"Habilidades para afrontar a agresividade 2"   

Páx.: (14-23)