Auroras boreais en 4K

Publicado: 26/04/2016 09:48 por iessalvaterraorientacion en AUDIOVISUAIS

Dende a Estación Espacial Internacional (ISS) todo o que pasa na Terra ten outra perspectiva. Como no caso das auroras boreais, fenómeno atmosférico que consiste na aparición no ceo de manchiñas e columnas luminosas de distintas tonalidades, que é producido pola radiación solar e se pode observar pola noite nas rexións polares... unha mágoa que en Salvaterra non teñamos!!

Durante 5 minutos podemos contemplar no vídeo deste post composto por imaxes en 4K gravadas na Estación Internacional e que forman parte do tipo de contido que ofrece NASA UHD. Co sistema de entrga de vídeo UHD de Harmonic, NASA TV terá a capacidade de difundir contido de vídeo en 2160p a 60 cadros por segundo, permitindo desfrutar de imaxes espectaculares en moitas televisións e dispostivos móbiles...

 

 

Vía: Xatakaciencia

Videos 360º

Publicado: 26/04/2016 09:18 por iessalvaterraorientacion en AUDIOVISUAIS

Os vídeos de 360 graos están "rompendo". Non necesitamos nin gafas Todo bien...

Fai uns días presentouse a película Help, gravada en 360º, calidade de cine e dirixida por Justin Lin (Star Trek beyond). Podedes pulsar nas flechas do círculo e desplazarvos pola acción ao voso gusto no primeiro dos vídeos.

O seguinte paso son os vídeos gravados no espazo. O segundo video foi gravado a unha altura entre 32 e 36 Km pero xa podemos ollar a curvatura da terra!!

 


Vía: Xatakaciencia

Monica Diz comparte o caderno de información académica para alumnos de bacharelato, actualizado en abril de 2016. 

VERSIÓN CADERNO DIXITAL e tamén en PDF

 

Ti Elixes!

Publicado: 25/04/2016 10:25 por iessalvaterraorientacion en EMPREGO
No seu magnifico Blog de orientación, a compañeira Mónica Diz comparte a guia de orientación "Ti Elixes!". Trátase dunha guia que ven elaborando o CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil) do Concello de A Coruña dende hai moitos anos. Esta é a última versión actualizada a día 30 de marzo. 
A Guia Ti Elixes! 2016 é un recurso imprescincible para orientarse en educación e emprego. Nela atoparás un enorme directorio coas fontes de información sobre emprego e educación máis destacadas, así como unha selección das bolsas convocadas nestes dous últimos anos por entidades públicas e privadas. Todas as direccións web que aporta a guia conteñen un enlace para acceder directamente ao recurso. 

A Guia Ti Elixes! 2016 contén:

1. Información sobre Emprego:

 

 • Onde informarse
 • Programas de emprego
 • Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil
 • Atopar traballo na rede
 • Empresas de Traballo Temporal
 • Emprego público
 • Traballar na UE
 • Emprendemento

 

2. Información sobre Educación:

 

 • Directorio de recursos
 • Universidades 
 • Información sobre bolsas
 • Convocatorias de bolsas
Descarga a guia pinchando 
na imaxe ou neste enlace.

 

Videos de distintas profesións organizados por sectores profesionais (Work Inside)
null

 

Click! Sesión 12. "Ponemos en práctica lo que sabemos"

Páx.: (69-73)


Click! Programa Orient. Profesional. "Como elexir a miña profesión"

Sesión 12. Aptitudes, intereses e profesións

Páx.: (20-23)

 

As maiores tasas de emprego en 2014 foron as das/os estudantes universitarios que fixeron Enxeñería en Electrónica (98%), Mediciña(97,7%), Enxeñería en Automática e Electrónica Industrial (96,2%), Enxeñería Aeronáutica (96,0%) e Enxeñería Naval e Oceánica (94,6%).

Pola contra, s/os tituladas/os con menor tasa de emprego estudaron  Filoloxía Francesa (50,6%), Diplomatura en Navegación Marítima (50,8%), Licenciatura en Filoloxía Árabe (51,4%), Licenciatura en Historia da Arte (53,2%) e Licenciatura en Ciencias do Mar (54%).

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional.

Requisitos das persoas solicitantes

Cumprir os requisitos de acceso establecidos no artigo 36º do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia (para ciclos medios, ESO ou proba de acceso; para ciclos superiores, bacharelato da LOE ou da LOXSE, ou proba de acceso), e ademais:

– Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

– Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico

Malia o anterior, coa finalidade de facilitar a formación permanente, a integración social e a inclusión de persoas e de grupos desfavorecidos no mercado de traballo, se houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas dos módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais as persoas adultas que, sen cumpriren as condicións de acceso, teñan acreditada:

– Experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos nunha actividade laboral directamente relacionada co sector profesional do ciclo formativo correspondente.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional nin ter causado baixa no correspondente curso académico.

Excepcionalmente, no caso de que houber vacantes logo de resolto o proceso de admisión, poderán acceder á realización das probas as persoas matriculadas polo réxime de persoas adultas para a superación dos módulos profesionais do mesmo ciclo formativo, sempre que os teñan suspensos de cursos académicos anteriores e non se atopen matriculadas neles no curso académico de realización da proba.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

 Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 18 ao 29 de abril de 2016 ata as 13:00 h.


Click! Programa Orient. Profesional

SESIÓN 12. Paso 6 "Que se del bachillerato I"

Páx.:(51-59)