Blogia
MZUNGU

PDC 3º

11 ACTIVIDADES TIC DE ESCRITURA CREATIVA

PDC: APRENDIZAXE POR PROXECTOS

PDC: A PIZARRA DIXITAL NA CLASE DE LINGUA

PDC: Crear un mural coa aplicación Wallwhiser

PDC 3º

ÁMBITOS CIENTÍFICO TECNOLÓXICO E SOCIOLINGÜISTICO