Se muestran los artículos pertenecientes al tema PCPI CARPINTARÍA.

PCPI

Publicado: 17/09/2013 09:15 por iessalvaterraorientacion en PCPI CARPINTARÍA

CUESTIONARIO PERSOAL INICIAL

PCPI CARPINTARÍA

Publicado: 20/08/2012 10:26 por iessalvaterraorientacion en PCPI CARPINTARÍA

Prazos de admisión do alumnado en programas de cualificación profesional inicial e instrucións para o seu desenvolvemento no curso 2012/2013

O alumnado de programas de cualificación profesional inicial poderá acceder de forma directa a ciclos de FP de grao medio

Determinación dos prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2011/2012

Orde do 13 do xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia