Se muestran los artículos pertenecientes al tema LEXISLACIÓN.

Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017.

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.PROXECTO DE ORDE MINISTERIAL POLO QUE SE REGULAN AS CARACTERÍSTICAS, DESEÑO E CONTIDO DAS PROBAS DAS AVALIACIÓNS FINAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO PARA O CURSO 2016/2017 

Onte, 5 abril, foi publicada no BOE a

Orde ECD/462/2016, de 31 de marzo, pola que se regula o procedimento de incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Bacharelato do sistema educativo definido pola lei , de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior a súa implantación

Protección de datos

Publicado: 04/04/2016 12:07 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

Protocolo de protección de datos 

Achégovos este vínculo ao Blog de José Antonio Marina, encargado polo novo Ministro de educación para a elaboración dun Libro Blanco sobre a nosa profesión docente. Neste blog do autor tedes a información de primeira man xa que moitas persoas comentamos con incredulidade a información, non sempre correcta, que aparece nos titulares dos medios de comunicación. 

Por suposto, grazas as TIC, podemos facer reflexións e aportacións nos apartados que consideremos, outra cousa será que sexan tidos en contaRisaRisa

Podémonos por tamén en contacto con José Antonio Marina no seguinte correo 

libroblanco@joseantoniomarina.net.


Curso 2015-16

Publicado: 16/06/2015 11:02 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

CALENDARIO ESCOLAR 2015-16

 

COMEZO E REMATE DO CURSO:
  • No 2ª ciclo de Educación Infantil, Educación Especial e Educación Primaria: Do 10 de setembro ao 22 de xuño.
  • En Educación Secundaria e Formación Profesional: Do 15 de setembro ao 22 de xuño. 
  • En Ensinanzas de Réxime Especial: Do 15 de setembro ao 30 de xuño.

 

PERÍODOS DE VACACIÓNS:
  • Nadal: desde o día 21 de decembro de 2015 ata o día 6 de xaneiro de 2016.
  • Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro de 2016. 
  • Semana Santa: desde o día 21 ao 28 de marzo de 2015.

 

DÍAS NON LECTIVOS: 
  • Día do Ensino: 30 de Outubro de 2015. 
  • Festivos locais ou de ámbito estatal. 


ESQUEMA ESO (LOMCE)

Publicado: 30/04/2015 19:42 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

Vía @mabelvillaescus


Coa súa implantación, asignaturas como Tecnoloxía, Educación Plástica, Música e Filosofía, entre outras, verán relegada e reducida moito a súa presencia nos ditos currículos.

Calendario LOMCE

Publicado: 19/05/2014 09:22 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

Vía elorientablog

CALENDARIO DA LOMCE

Publicado: 14/10/2013 09:48 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

GRATUIDADE SOLIDARIA

Publicado: 03/06/2013 14:06 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

Gratuidade solidaria: Curso 2013/2014

LEXISLACIÓN

Publicado: 31/05/2013 20:53 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

O QUE ESCONDE A LOMCE

Publicado: 10/12/2012 10:56 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

LOMCE: 2º BORRADOR (3 DEC 2012)

WERTGOÑA

Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa (LOMCE)

CAMBIOS MÁIS SALIENTÁBEIS NO SISTEMA EDUCATIVO 

LOMCE

LEXISLACIÓN

Publicado: 24/09/2012 08:40 por iessalvaterraorientacion en LEXISLACIÓN

COMPARACIÓN LOMCE-LOE

O ministro esboza as liñas xeráis do ensino en 30 páxinas sen desperdicio.

Lei Convivencia<_script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2010/2011